Perda auditiva: factores de risco

Publicado: 06 de setembro de 2021, 19:46
  1. Recomendacións
Perda auditiva: factores de risco

A perda auditiva é unha doenza que se pode experimentar a calquera idade, dende o nacemento ata a vellez, sendo moito más habitual nesta última etapa. Porén, cada vez son máis habituais os problemas auditivos a idades máis temperás debido, en parte, ás nosas costumes. Existen moitos factores que poden ir debilitando a nosa audición ó longo dos anos e aquí vos imos deixar un resumo:

Factores xenéticos

Moitos problemas auditivos son de natureza hereditaria debido a mutacións xenéticas. Un exemplo é o Síndrome de Usher, unha alteración auditiva hereditaria que xera un desorde auditivo moderado ou progresivo. Pero esta condición xenética, aínda que a priori non supoña ningunha alteración no noso sistema auditivo, tamén nos pode afectar facéndonos máis susceptibles a experimentar molestias se non coidamos a nosa saúde auditiva.  

Contaminación acústica

Outra das causas máis comúns da perda auditiva é a exposición prolongada a fortes ruídos. Isto actuará danando as células do oído interno e pode darse de varias maneiras: escoitando música cos cascos ou auriculares a niveis esaxeradamente elevados; desenvolvéndose en ambientes laborais ruidosos como aeroportos, obras ,ocio nocturno ou mesmamente se es músico/a; e tamén realizando moitas actividades asociadas ás nosas afeccións como acudir a concertos, discotecas... Sen esquecernos dos fortes ruídos propios das grandes cidades, os cales tamén minguan pouco a pouco a nosa capacidade auditiva. 

Alimentación

Manter unha boa alimentación tamén é moi importante se queremos gozar dunha correcta saúde auditiva. Trastornos como a obesidade poden repercutir na nosa capacidade de escoita. Como? A arteria auditiva é unha das máis pequenas do noso corpo, véndose rapidamente afectada se experimentamos problemas circulatorios. 

Medicamentos, alcohol e tabaco

O consumo de determinados medicamentos pódelle afectar de maneira nociva ó noso sistema auditivo, chegando algúns deles a provocar perdas auditivas temporais. Outros medicamentos como os de natureza ototóxica poden facer que a perda auditiva sexa permanente. 

Outros hábitos como o consumo de alcohol ou tabaco tamén inflúen na nosa audición. De feito, hai estudos que demostran que as persoas fumadores teñen un 60% máis de probabilidades de padecer problemas auditivos. 

Enfermidades infecciosas

Hai doenzas como o xarampón, as papeiras ou a meninxite que poden alterar tamén o correcto funcionamento da nosa audición, en menor ou maior medida. Por iso é fundamental manterse ó día con todas as vacinas relacionadas con estas infeccións. 

Perda auditiva asociada á idade

E por último, unha das tipoloxías de perda auditiva máis frecuente e natural: a que vai asociada á vellez. As estruturas internas do oído, como as dos demais órganos do corpo, vanse vendo debilitadas co paso dos anos. A esta perda auditiva asociada á idade chámaselle presbiacusia. É unha das doenzas máis habituais entre os maiores de 85 anos. 

 

Noticias relacionadas

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

20/09/2022 Recomendacións
Cando falamos de discapacidade auditiva referímonos a calquera problema de oído que afecte á audición das persoas, polo que podemos atoparnos diferentes tipos en función da causa da perda, da idade e do grado. Así, haberá persoas que podan seguir unha conversa con facilidade e outras con
Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

02/08/2022 Recomendacións
Cando unha persoa sofre perda auditiva, os seus familiares e achegados teñen un papel moi importante para conseguir unha boa comunicación con ela para evitar malentendidos, mellorar a convivencia e as relacións sociais en xeral. Como axudar a unha persoa con perda auditiva Sobre todo, tendo
De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

06/07/2022 Recomendacións
Verbenas, concertos e festivais supoñen un risco para a saúde auditiva. Escoitar música cun elevado volumen durante un longo periodo de tempo pode provocar danos irreparables como pode ser acúfenos, pérdida de audición ou hipoacusia. Protexer os oídos en situacións laborais moi ruidosas e nocivas
Como afecta a primavera ao noso oído

Como afecta a primavera ao noso oído

31/03/2022 Recomendacións
Coa chegada da primavera comeza o bo tempo, pero para moitas persoas tamén supón a época das molestas alerxias.  A floración e polinización das plantas provoca nunha gran parte da poboación alteracións de carácter respiratorio como estornudos, irritación de ollos, conxestión nasal, otitis e perda