Como nos pode afectar o ruído xerado nas cidades

Publicado: 19 de xullo de 2021, 20:36
  1. Medio Ambiente
Como nos pode afectar o ruído xerado nas cidades

Aínda que moitos de nós non sexamos conscientes ou non nos paremos a pensalo, se vivimos nunha cidade estámonos expoñendo diariamente a unha serie de sons que poden chegar a causarnos dano. Son sons que, a priori, non semellan intensos pero que, ó escoitalos de maneira continuada, pódense volver realmente nocivos. De feito, 3 de cada 4 persoas que viven nunha cidade padecen algún tipo de problema auditivo derivado disto. Pero, a que ruídos nos referimos exactamente? Tráfico, ocio, concertos, maquinarias...

A principal doenza que pode derivar desta exposición é a perda de audición neurosensorial, que é a que lle afecta ás células do oído, é dicir, ás encargadas de recoller o son e transmitirllo ó cerebro. O principal risco desta doenza é detectala tarde e que se volva máis complexo entón reparala. E isto, por desgraza, soe ser moi habitual dado que se trata dun proceso paulatino do que moitas persoas apenas son conscientes. 

Se pensas que podes estar padecendo un problema desta índole fíxate no seguinte: tes dificultades para comprender conversas?, para intervir en reunións?, notas que tes que subir máis do habitual o volume dos teus dispositivos?... No caso de ter unha resposta afirmativa para algunha destas preguntas deberás asistir xunto un/unha especialista para realizar as probas pertinentes. 

Cales son os ruídos das cidades que máis nos danan?

As altas cifras de perda auditiva provocadas pola contaminación acústica existente nas cidades chegou a alertar á OMS (Organización Mundial da Saúde) ata o punto de que no ano 2020 elaborou un documento dirixido expresamente a reducir os niveis de ruído das cidades e reducir consecuentemente o dano que isto está a provocar na nosa saúde. O seu principal obxectivo é reducir o número de db das principais fontes de ruído nunha cidade. No caso dos medios de transporte (os cales xeran o 80% do ruído dunha cidade), quérese fixar a cifra en 53 dB polo día e 45 dB pola noite; reducindo así considerablemente o nivel actual: 70dB.

A segunda fonte principal de ruído nunha cidade é o ocio, aínda que os seus niveis descenderon considerablemente a raíz de todas as restricións derivadas da Covid-19 e que lle afectan a este sector. 

Que problemas acústicos pode provocar a exposición ós ruídos?

Aquí influirá moito o tipo de exposición que experimentemos e a natureza da fonte sonora.

  • Trauma acústico: prodúcese cando nos expoñemos de forma puntual a un son extremadamente forte como pode ser unha explosión. Pode producirse a rotura do tímpano e danar a cadea de osiños e as células sensoriais auditivas. De non tratalo a tempo pode derivar nunha perda auditiva permanente.
  • Desprazamento temporal do umbral inducido polo ruído: prodúcese cando o nivel de ruídos ó que nos expoñemos vai en aumento. Pode producirse unha perda auditiva temporal.
  • Desprazamento permanente do umbral inducido polo ruído: dáse cando nos expoñemos de forma permanente ou continuada a sons moi fortes. Nestes casos a persa auditiva non soe ser reversible. 

Noticias relacionadas

Por que perdemos audición ao envellecer?

Por que perdemos audición ao envellecer?

21/11/2022 Saúde
Hai moitos factores que poden contribuír á perda de audición relacionada coa idade. Pode ser difícil diferenciar a perda de audición relacionada coa idade da perda de audición que pode ocorrer por estar exposto ao ruído moito tempo. Co paso dos anos, o cerebro vólvese máis sensible aos ruídos e
Como inflúe a hipoacusia no deterioro cognitivo?

Como inflúe a hipoacusia no deterioro cognitivo?

10/11/2022 Recomendacións
A hipoacusia está directamente ligada ao envellecemento mediante o desgaste e a perda de audición asociada á idade, pero esta non é o único factor de risco para desenvolver demencia. Ao redor do 35% dos casos pódense atribuír a doce factores de risco que son potencialmente modificables ou
3 usos dos tapóns individualizados

3 usos dos tapóns individualizados

25/10/2022 Recomendacións
O uso de tapóns para evitar un dano producido polo ruído ambiental, ben sexa nun entorno laboral ou ben nunha situación de ocio, están á orde do día. Mais a pesar diso, o uso destes elementos tan coñecidos pasa desapercibido noutras actividades nas que o beneficio que ofrecen pode cambiarnos,
Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

20/09/2022 Recomendacións
Cando falamos de discapacidade auditiva referímonos a calquera problema de oído que afecte á audición das persoas, polo que podemos atoparnos diferentes tipos en función da causa da perda, da idade e do grado. Así, haberá persoas que podan seguir unha conversa con facilidade e outras con