facebook

Temas

Como nos pode afectar o ruído xerado nas cidades

19/07/2021 · Medio Ambiente

Aínda que moitos de nós non sexamos conscientes ou non nos paremos a pensalo, se vivimos nunha cidade estámonos expoñendo diariamente a unha serie de sons que poden chegar a causarnos dano. Son sons que, a priori, non semellan intensos pero que, ó escoitalos de maneira continuada, pódense volver realmente nocivos. De feito, 3 de cada 4 persoas que viven nunha cidade padecen algún tipo de problema auditivo derivado disto. Pero, a que ruídos nos referimos exactamente? Tráfico, ocio, concertos, maquinarias...

A principal doenza que pode derivar desta exposición é a perda de audición neurosensorial, que é a que lle afecta ás células do oído, é dicir, ás encargadas de recoller o son e transmitirllo ó cerebro. O principal risco desta doenza é detectala tarde e que se volva máis complexo entón reparala. E isto, por desgraza, soe ser moi habitual dado que se trata dun proceso paulatino do que moitas persoas apenas son conscientes. 

Se pensas que podes estar padecendo un problema desta índole fíxate no seguinte: tes dificultades para comprender conversas?, para intervir en reunións?, notas que tes que subir máis do habitual o volume dos teus dispositivos?... No caso de ter unha resposta afirmativa para algunha destas preguntas deberás asistir xunto un/unha especialista para realizar as probas pertinentes. 

Cales son os ruídos das cidades que máis nos danan?

As altas cifras de perda auditiva provocadas pola contaminación acústica existente nas cidades chegou a alertar á OMS (Organización Mundial da Saúde) ata o punto de que no ano 2020 elaborou un documento dirixido expresamente a reducir os niveis de ruído das cidades e reducir consecuentemente o dano que isto está a provocar na nosa saúde. O seu principal obxectivo é reducir o número de db das principais fontes de ruído nunha cidade. No caso dos medios de transporte (os cales xeran o 80% do ruído dunha cidade), quérese fixar a cifra en 53 dB polo día e 45 dB pola noite; reducindo así considerablemente o nivel actual: 70dB.

A segunda fonte principal de ruído nunha cidade é o ocio, aínda que os seus niveis descenderon considerablemente a raíz de todas as restricións derivadas da Covid-19 e que lle afectan a este sector. 

Que problemas acústicos pode provocar a exposición ós ruídos?

Aquí influirá moito o tipo de exposición que experimentemos e a natureza da fonte sonora.

  • Trauma acústico: prodúcese cando nos expoñemos de forma puntual a un son extremadamente forte como pode ser unha explosión. Pode producirse a rotura do tímpano e danar a cadea de osiños e as células sensoriais auditivas. De non tratalo a tempo pode derivar nunha perda auditiva permanente.
  • Desprazamento temporal do umbral inducido polo ruído: prodúcese cando o nivel de ruídos ó que nos expoñemos vai en aumento. Pode producirse unha perda auditiva temporal.
  • Desprazamento permanente do umbral inducido polo ruído: dáse cando nos expoñemos de forma permanente ou continuada a sons moi fortes. Nestes casos a persa auditiva non soe ser reversible. 

¡Compártelo!