Temas

O emprego de audífonos fai que melloren as nosas relacións sociais

05/07/2021 · Social

O oído é un dos sentidos máis importantes do ser humano, aínda que non sempre lle prestemos a atención que merece. Non temos tan normalizadas ás visitas periódicas ós especialistas auditivos como si que as podemos ter ó/á dentista, por exemplo. Sen embargo, o seu coidado e revisión deberían ser hábitos imprescindibles, e é que a audición inflúe directamente nunha das capacidades máis importantes do ser humano: a comunicación. E non prestarlle atención fará que esta tamén se vexa prexudicada e que interfira na nosa forma de relacionarnos cos demais. 

Entre as consecuencias máis habituais ó padecer perdas auditivas, aínda que sexan pequenas, atopamos elevar a nosa voz (porque non nos escoitamos nin a nós mesmos), ter dificultades para manter conversas grupais ou telefónicas e experimentar un cambio bastante notable no noso carácter: volvémonos irascibles, temos menos paciencia, encerrámonos en nós mesmos e volvémonos máis antipáticos. Ademais de outro tipo de consecuencias relacionadas con patoloxías como a depresión e o illamento. 

E isto pode afectarlle en maior ou menos medida ás nosas relacións sociais, incluíndo aquí tanto as relacións con amigos, como con familiares ou incluso ca nosa parella. 

Que beneficios nos vai a aportar o emprego de audífonos?

  1. Mellora das nosas relacións sociais: ó escoitar de forma clara as conversas vólvense máis fluídas e máis enriquecedoras.
  2. Aumenta a autoestima: cando non se escoita ben é moi habitual sentirse frustrado/a dadas as limitacións. Sen embargo, poder participar en calquera actividade resulta moi gratificante para o noso cerebro.
  3. Axuda a sentirnos máis seguros e independentes: se non escoitamos ben precisamos seguido doutras persoas e isto vainos facendo cada vez máis inseguros.
  4. Anímate a establecer novas relacións porque agora non hai temor de ningún tipo: nin ó rexeitamento, nin á incapacidade de comunicación...
  5. Diminúe o nivel de esgotamento: agora xa non temos que dedicar tanto esforzo físico e mental a tratar de comunicarnos.
  6. En definitiva, mellora algo do máis valioso que temos: a calidade de vida. 

¡Compártelo!