Hábitos para manter unha boa saúde auditiva

Publicado: 10 de decembro de 2020, 14:00
  1. Recomendacións
Hábitos para manter unha boa saúde auditiva

Estamos moi pendentes de non coller catarros, febres, de manter unha boa saúde visual e dental, queremos estar en forma para ter unhas mellores capacidades físicas etc. Pero, chagamos a pensar con tanta frecuencia e normalidade en como se atopan os nosos oídos? Coñecemos a importancia dunha boa saúde auditiva e sabemos que consecuencias poderíamos padecer no caso de descoidala? Neste artigo falaremos de como podemos coidar a nosa audición, costumes que deberiamos anotar para traballalas no día a día e gozar dun bo estado auditivo, agora e no futuro. 

Evitar ruídos fortes 

Como xa sabemos, a potencia dos sons exprésase en decibelios (dB). E se estes superan un número determinado de dB pódense volver perigosos e daniños para a nosa saúde auditiva. Isto ocorre en lugares onde nos sometemos a sons moi altos como zonas de ocio (pubs, discotecas, concertos...) e tamén en determinados ambientes de traballo. Se estamos no caso, teremos que empregar elementos de protección como cascos illantes ou tapóns feitos á medida que atenúen un pouco o volume do son. 

Ter coidado cando esteamos en contacto ca auga 

Cando os oídos entran en contacto ca auga pode darse unha doenza moi habitual, a otite ou infeccións por fungos. Neste caso é sempre recomendable empregar tamén tapóns e secar correctamente os oídos tras o baño. No caso de non empregar os tapóns teremos que evitar os movementos bruscos ó entrar na auga e mentres esteamos nela. 

Limpar os oídos con coidado e nunca de forma excesiva

A cera que producen os nosos oídos é boa. Si, é boa; e non, non é sinónimo de falta de limpeza. É un método de autolimpeza dos propios oídos para protexerse contra posibles infeccións. Nunca introduzas bastoncillos posto que poden danar o tímpano. Con pasar unha toalla húmida pola orella ó saír da ducha será suficiente. 

Ter coidado con outras doenzas como gripes ou alerxias 

Moitas doenzas deste estilo poden derivar en infeccións nos nosos oídos, polo que deberemos estar atentos para tratalas. Neste caso nunca debemos recorrer á automedicación, posto que poderíamos agravar aínda máis as doenzas. Por último, tamén hai que ter coidado cos cambios de presión no oído (cando esbichamos ou nos sonamos ou cando viaxamos en avión) e cos cambios de temperatura. 

Protexerse dos fortes ventos

Aínda que pareza mentira, a forza do vento tamén lle pode afectar á nosa audición. Se nos acompaña un tempo con ventos moi fortes deberemos evitar unha continua exposición a eles porque tamén poderían provocar algún tipo de infección nos oídos. Unha situación moi común é viaxar ca ventá do coche aberta, algo que, se sopra o vento, non é nada recomendable. 

Coidado ó falar moito por teléfono ou empregar moitos aparellos electrónicos

Moitas persoas, xa sexa por cuestións de traballo ou por costumes persoais, botan moito tempo falando por teléfono. Se estás no caso, é moi recomendable cambiar o teléfono de orella cada certo tempo para que non se nos resintan. Pero esta costume expándese ó emprego de moitos outros aparellos electrónicos como os auriculares. Temos que controlar a intensidade e o tempo de uso posto que, sen darnos de conta, están provocando un dano irreparable na nosa audición. E o que é máis preocupante, está ocorrendo cada vez a idades máis curtas. 

 

Noticias relacionadas

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

20/09/2022 Recomendacións
Cando falamos de discapacidade auditiva referímonos a calquera problema de oído que afecte á audición das persoas, polo que podemos atoparnos diferentes tipos en función da causa da perda, da idade e do grado. Así, haberá persoas que podan seguir unha conversa con facilidade e outras con
Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

02/08/2022 Recomendacións
Cando unha persoa sofre perda auditiva, os seus familiares e achegados teñen un papel moi importante para conseguir unha boa comunicación con ela para evitar malentendidos, mellorar a convivencia e as relacións sociais en xeral. Como axudar a unha persoa con perda auditiva Sobre todo, tendo
De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

06/07/2022 Recomendacións
Verbenas, concertos e festivais supoñen un risco para a saúde auditiva. Escoitar música cun elevado volumen durante un longo periodo de tempo pode provocar danos irreparables como pode ser acúfenos, pérdida de audición ou hipoacusia. Protexer os oídos en situacións laborais moi ruidosas e nocivas
Como afecta a primavera ao noso oído

Como afecta a primavera ao noso oído

31/03/2022 Recomendacións
Coa chegada da primavera comeza o bo tempo, pero para moitas persoas tamén supón a época das molestas alerxias.  A floración e polinización das plantas provoca nunha gran parte da poboación alteracións de carácter respiratorio como estornudos, irritación de ollos, conxestión nasal, otitis e perda