facebook

Temas

Hábitos para manter unha boa saúde auditiva

10/12/2020 · Recomendacións

Estamos moi pendentes de non coller catarros, febres, de manter unha boa saúde visual e dental, queremos estar en forma para ter unhas mellores capacidades físicas etc. Pero, chagamos a pensar con tanta frecuencia e normalidade en como se atopan os nosos oídos? Coñecemos a importancia dunha boa saúde auditiva e sabemos que consecuencias poderíamos padecer no caso de descoidala? Neste artigo falaremos de como podemos coidar a nosa audición, costumes que deberiamos anotar para traballalas no día a día e gozar dun bo estado auditivo, agora e no futuro. 

Evitar ruídos fortes 

Como xa sabemos, a potencia dos sons exprésase en decibelios (dB). E se estes superan un número determinado de dB pódense volver perigosos e daniños para a nosa saúde auditiva. Isto ocorre en lugares onde nos sometemos a sons moi altos como zonas de ocio (pubs, discotecas, concertos...) e tamén en determinados ambientes de traballo. Se estamos no caso, teremos que empregar elementos de protección como cascos illantes ou tapóns feitos á medida que atenúen un pouco o volume do son. 

Ter coidado cando esteamos en contacto ca auga 

Cando os oídos entran en contacto ca auga pode darse unha doenza moi habitual, a otite ou infeccións por fungos. Neste caso é sempre recomendable empregar tamén tapóns e secar correctamente os oídos tras o baño. No caso de non empregar os tapóns teremos que evitar os movementos bruscos ó entrar na auga e mentres esteamos nela. 

Limpar os oídos con coidado e nunca de forma excesiva

A cera que producen os nosos oídos é boa. Si, é boa; e non, non é sinónimo de falta de limpeza. É un método de autolimpeza dos propios oídos para protexerse contra posibles infeccións. Nunca introduzas bastoncillos posto que poden danar o tímpano. Con pasar unha toalla húmida pola orella ó saír da ducha será suficiente. 

Ter coidado con outras doenzas como gripes ou alerxias 

Moitas doenzas deste estilo poden derivar en infeccións nos nosos oídos, polo que deberemos estar atentos para tratalas. Neste caso nunca debemos recorrer á automedicación, posto que poderíamos agravar aínda máis as doenzas. Por último, tamén hai que ter coidado cos cambios de presión no oído (cando esbichamos ou nos sonamos ou cando viaxamos en avión) e cos cambios de temperatura. 

Protexerse dos fortes ventos

Aínda que pareza mentira, a forza do vento tamén lle pode afectar á nosa audición. Se nos acompaña un tempo con ventos moi fortes deberemos evitar unha continua exposición a eles porque tamén poderían provocar algún tipo de infección nos oídos. Unha situación moi común é viaxar ca ventá do coche aberta, algo que, se sopra o vento, non é nada recomendable. 

Coidado ó falar moito por teléfono ou empregar moitos aparellos electrónicos

Moitas persoas, xa sexa por cuestións de traballo ou por costumes persoais, botan moito tempo falando por teléfono. Se estás no caso, é moi recomendable cambiar o teléfono de orella cada certo tempo para que non se nos resintan. Pero esta costume expándese ó emprego de moitos outros aparellos electrónicos como os auriculares. Temos que controlar a intensidade e o tempo de uso posto que, sen darnos de conta, están provocando un dano irreparable na nosa audición. E o que é máis preocupante, está ocorrendo cada vez a idades máis curtas. 

 

¡Compártelo!