Novas e informacións dos centros auditivos - Páxina 6

Mostramos todas as informacións, noticias e innovacións dos centros auditivos Oe+ en Lalín, Ordes e Cee.

Como nos pode afectar o ruído xerado nas cidades

19/07/2021 Medio Ambiente

Aínda que moitos de nós non sexamos conscientes ou non nos paremos a pensalo, se vivimos nunha cidade estámonos expoñendo diariamente a unha serie de sons que poden chegar a causarnos dano. Son sons que, a priori, non semellan intensos pero que, ó escoitalos de maneira continuada, pódense volver realmente nocivos. De feito, 3 de cada 4 persoas que viven nunha cidade padecen algún tipo de problema auditivo derivado disto. Pero, a que ruídos nos referimos exactamente? Tráfico, ocio, concertos, maq...

ler máis

O emprego de audífonos fai que melloren as nosas relacións sociais

05/07/2021 Social

O oído é un dos sentidos máis importantes do ser humano, aínda que non sempre lle prestemos a atención que merece. Non temos tan normalizadas ás visitas periódicas ós especialistas auditivos como si que as podemos ter ó/á dentista, por exemplo. Sen embargo, o seu coidado e revisión deberían ser hábitos imprescindibles, e é que a audición inflúe directamente nunha das capacidades máis importantes do ser humano: a comunicación. E non prestarlle atención fará que esta tamén se vexa prexudicada e qu...

ler máis

A saúde auditiva e o rendemento no traballo

28/06/2021 Social

Á hora de relacionar a saúde auditiva co rendemento no noso posto de traballo son dúas as cuestións que teremos que abordar. Por unha banda o baixo rendemento asociado a unha doenza auditiva sen tratar e, por outro, aqueles danos que está sufrindo a nosa audición ó expoñela a ruídos continuados en determinados traballos.  Non empregar audífonos no caso de necesitalos reduce o rendemento laboral Sobre isto fala un importante estudo da revista Frontiers in Psychology, onde se asegura que o empre...

ler máis

Diferenzas entre xordeira prelocutiva e postlocutiva

23/06/2021 Saúde

No momento no que aparecen problemas auditivos, as relacións cos demais e co entorno empezan a mudar e a facerse máis complexas. Hai varias formas de clasificar os problemas auditivos, unha delas é en función de se aparecen antes ou despois de adquirir a linguaxe. Neste caso falariamos respectivamente de xordeira prelocutiva e xordeira postlocutiva.  Xordeira prelocutiva: causas e tratamento A xordeira prelocutiva é aquela que se presenta antes de o neno ou nena comece a falar. Pode desenvolve...

ler máis

Que facer se padecemos tinnitus e non damos durmido

16/06/2021 Recomendacións

O tinnitus é unha molestia auditiva que consiste na escoita continuada dun son similar a un zumbido ou a un pititdo, sen que exista un elemento real que os produza. O tinnitus, tamén coñecido como acúfenos, soe vir xerado por unha afección subxacente como a perda auditiva relacionada ca idade, unha lesión no oído ou un trastorno do aparello circulatorio. Moitas persoas din que notan melloría en canto ó padecemento de tinnitus cando a notan tamén nesas molestias previas; outras empregan outros si...

ler máis

Por que é tan importante protexer os oídos no verán?

09/06/2021 Recomendacións

O verán e o tipo de actividades de ocio que solemos practicar durante os seus meses son especialmente perigosas para a saúde dos nosos oídos. O continuo contacto ca auga pode derivar en doenzas que despois nos custará moito eliminar. Neste artigo faremos un resumo dos perigos ós que nos expoñemos se non coidamos os nosos oídos, cales poderían ser as consecuencias e tamén que hábitos deberíamos adquirir para evitar que estas actividades prexudiquen a nosa audición.  Problemáticas auditivas asoci...

ler máis