Si, o consumo de alcohol tamén lle afecta á audición

Publicado: 04 de decembro de 2020, 13:00
  1. Recomendacións
Si, o consumo de alcohol tamén lle afecta á audición

Beber alcohol de forma moderada e en determinadas ocasións é unha costume moi arraigada no noso estilo de vida. Aínda así, a maioría sabemos que un consumo excesivo pode traernos graves consecuencias como a adición ou outras de carácter máis fisiolóxico como dano hepático, presión arterial alta ou aumento de peso. Pero o que moitos non se imaxinan é que un consumo regular e excesivo de alcohol, ó igual que a adición ó tabaco, tamén lle pode afectar á nosa audición de diferentes maneiras, a maioría delas neurosensoriais. 

A Universidade de Ulm, de Alemaña, realizou investigacións con bebedores habituais e bebedores sociais e tiraron varias conclusións. A primeira está relacionada ca codia auditiva central, a rexión do noso cerebro encargada de interpretar as sinais do son. Os investigadores descubriron que estaba moito máis danada en aquelas persoas que fan un consumo habitual de alcohol que en aquelas que o consumen de maneira esporádica. O que ocorre é que, tras o dano que implica o consumo de alcohol, esta rexión traballa dunha maneira máis lenta e procesa os datos (os sons) a unha velocidade máis baixa, de aí que nos poidamos perder anacos ou palabras dunha conversa. 

A segunda causa está relacionada cas células ciliadas que contén o noso oído interno e que se atopan somerxidas nun líquido. Cando bebemos moito alcohol, o noso fígado non o pode procesar todo e aquel que non é capaz de asimilar pasa ó torrente sanguíneo e comeza a circular por todo o corpo. Disto derívase un ambiente tóxico para o noso organismo, o que lle afecta tamén ó estado das células ciliadas do oído interno impedindo que estas funcionen con normalidade e chegando a producir incluso episodios de xordeira temporal. Ademais, esta soe afectarlle máis á escoita de frecuencias baixas, é dicir, o extremo inferior da banda de frecuencias que se corresponden cas voces máis masculinas. 

Outra das maneiras nas que o alcohol lle afecta ó noso organismo é provocando alteracións no equilibrio, unha cuestión que, como sabemos, depende en gran medida do sistema auditivo. O líquido presente no oído interno é o encargado de facernos manter o equilibrio. Este líquido ten un volume, unha composición e un comportamento constante, o que se ve alterado pola presenza de alcohol cando este comeza a formar parte do torrente sanguíneo do organismo. É aquí onde experimentamos mareos e sensacións de perda do equilibrio. Relacionada tamén ca concentración deste líquido do oído interno está a deshidratación que nos provoca o consumo de bebidas alcohólicas. Isto tamén lle afecta o oído interno intensificando os episodios de mareos.

Por último  comentaremos a relación do alcohol ca aparición do tinnitus, é dicir, zumbidos constantes nos nosos oídos. Cando bebemos alcohol, os nosos vasos sanguíneos están sobreexcitados, o que provoca un ensanchamento dos mesmos. Isto fai que a cantidade de sangue que os nervios auditivos levan o noso cerebro sexa maior, o que derivará na aparición destes ruídos constantes e repetitivos. 

Logo de explicar as maneiras nas que o consumo desta sustancia lle pode afectar ós nosos oídos, recalcaremos que a maioría delas sempre son temporais e duran o tempo que dure o efecto do alcohol no noso corpo. Pero temos que ter coidado e ser conscientes de que, se o consumo se realiza dunha maneira regular e en grandes cantidades, estas anomalías auditivas poden deixar de ser temporais e converterse en permanentes. 

Noticias relacionadas

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

20/09/2022 Recomendacións
Cando falamos de discapacidade auditiva referímonos a calquera problema de oído que afecte á audición das persoas, polo que podemos atoparnos diferentes tipos en función da causa da perda, da idade e do grado. Así, haberá persoas que podan seguir unha conversa con facilidade e outras con
Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

02/08/2022 Recomendacións
Cando unha persoa sofre perda auditiva, os seus familiares e achegados teñen un papel moi importante para conseguir unha boa comunicación con ela para evitar malentendidos, mellorar a convivencia e as relacións sociais en xeral. Como axudar a unha persoa con perda auditiva Sobre todo, tendo
De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

06/07/2022 Recomendacións
Verbenas, concertos e festivais supoñen un risco para a saúde auditiva. Escoitar música cun elevado volumen durante un longo periodo de tempo pode provocar danos irreparables como pode ser acúfenos, pérdida de audición ou hipoacusia. Protexer os oídos en situacións laborais moi ruidosas e nocivas
Como afecta a primavera ao noso oído

Como afecta a primavera ao noso oído

31/03/2022 Recomendacións
Coa chegada da primavera comeza o bo tempo, pero para moitas persoas tamén supón a época das molestas alerxias.  A floración e polinización das plantas provoca nunha gran parte da poboación alteracións de carácter respiratorio como estornudos, irritación de ollos, conxestión nasal, otitis e perda