Por que soen ter problemas de audición os mestres e mestras de infantil?

Publicado: 06 de maio de 2021, 17:45
  1. Recomendacións
Por que soen ter problemas de audición os mestres e mestras de infantil?

Xa temos falado noutras ocasións de profesións nas que a exposición a fortes ruídos é unha constante: músicos/as, traballos en aeroportos, en fábricas... Polo que se se traballa nun deses sectores, é moi importante tomar as medidas de protección necesarias para non sufrir problemas auditivos nun futuro. 

Pero hai outra profesión que apenas se cita cando se fala destas cuestións: a mestría, tanto se nos referimos á ensinanza de infantil como á de primaria. Ambas implican a convivencia con sons especialmente intensos e daniños de forma rutinaria e durante varias horas de forma continuada. Hai estudos que afirman que 7 de cada 10 mestres de educación infantil padecen algún problema de audición. 

Cales son as causas?

Os mestres de escola soen traballar con grupos amplos de alumnos/as, podendo chegar ata 25. A principal causa, entón, dos problemas de xordeira padecidos nesta profesión está relacionada co alto nivel de ruídos que se poden xerar nunha aula por nenos e nenas en idades moi temperás. Prodúcense moitos berros, choros, risas... que poden chegar a afectarlle a quen se expón a eles de forma continuada. Ademais, é moi complicado empregar protección se es mestra/e porque boa parte das funcións radican en prestar atención a todo o que poidan facer ou dicir os peques. 

E as consecuencias?

Entre os síntomas máis comúns dentro da profesión atopamos a perda de audición, a fatiga auditiva e o tinnitus, doenzas que poden chegar a interferir de forma significativa no día a día. A meirande parte dos mestres/as teñen dificultades para escoitar ós compañeiros nas reunións ou mesmo ós nenos/as nas aulas. Ademais, afirman sentir dificultades para escoitar a radio. O 40% dos enquisados nun estudo recoñecen ter experimentado dor física nos oídos e incomodidade ante ruídos cotiás.

Existen solucións?

Entre as solucións máis comentadas están a diminución do número de nenos/as por aula e o aumento das actividades ó aire libre. As aulas son espazos pechados e o son non se expande, o que fai que o entorno sexa aínda máis ruidoso. Por iso, se estas medidas non se conseguen levar a cabo, será preciso valorar o emprego de protección auditiva, tratando de dar ca máis axeitada para garantir unha correcta atención e coidado. 

 

Noticias relacionadas

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

20/09/2022 Recomendacións
Cando falamos de discapacidade auditiva referímonos a calquera problema de oído que afecte á audición das persoas, polo que podemos atoparnos diferentes tipos en función da causa da perda, da idade e do grado. Así, haberá persoas que podan seguir unha conversa con facilidade e outras con
Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

02/08/2022 Recomendacións
Cando unha persoa sofre perda auditiva, os seus familiares e achegados teñen un papel moi importante para conseguir unha boa comunicación con ela para evitar malentendidos, mellorar a convivencia e as relacións sociais en xeral. Como axudar a unha persoa con perda auditiva Sobre todo, tendo
De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

06/07/2022 Recomendacións
Verbenas, concertos e festivais supoñen un risco para a saúde auditiva. Escoitar música cun elevado volumen durante un longo periodo de tempo pode provocar danos irreparables como pode ser acúfenos, pérdida de audición ou hipoacusia. Protexer os oídos en situacións laborais moi ruidosas e nocivas
Como afecta a primavera ao noso oído

Como afecta a primavera ao noso oído

31/03/2022 Recomendacións
Coa chegada da primavera comeza o bo tempo, pero para moitas persoas tamén supón a época das molestas alerxias.  A floración e polinización das plantas provoca nunha gran parte da poboación alteracións de carácter respiratorio como estornudos, irritación de ollos, conxestión nasal, otitis e perda