Temas

Por que soen ter problemas de audición os mestres e mestras de infantil?

06/05/2021 · Recomendacións

Xa temos falado noutras ocasións de profesións nas que a exposición a fortes ruídos é unha constante: músicos/as, traballos en aeroportos, en fábricas... Polo que se se traballa nun deses sectores, é moi importante tomar as medidas de protección necesarias para non sufrir problemas auditivos nun futuro. 

Pero hai outra profesión que apenas se cita cando se fala destas cuestións: a mestría, tanto se nos referimos á ensinanza de infantil como á de primaria. Ambas implican a convivencia con sons especialmente intensos e daniños de forma rutinaria e durante varias horas de forma continuada. Hai estudos que afirman que 7 de cada 10 mestres de educación infantil padecen algún problema de audición. 

Cales son as causas?

Os mestres de escola soen traballar con grupos amplos de alumnos/as, podendo chegar ata 25. A principal causa, entón, dos problemas de xordeira padecidos nesta profesión está relacionada co alto nivel de ruídos que se poden xerar nunha aula por nenos e nenas en idades moi temperás. Prodúcense moitos berros, choros, risas... que poden chegar a afectarlle a quen se expón a eles de forma continuada. Ademais, é moi complicado empregar protección se es mestra/e porque boa parte das funcións radican en prestar atención a todo o que poidan facer ou dicir os peques. 

E as consecuencias?

Entre os síntomas máis comúns dentro da profesión atopamos a perda de audición, a fatiga auditiva e o tinnitus, doenzas que poden chegar a interferir de forma significativa no día a día. A meirande parte dos mestres/as teñen dificultades para escoitar ós compañeiros nas reunións ou mesmo ós nenos/as nas aulas. Ademais, afirman sentir dificultades para escoitar a radio. O 40% dos enquisados nun estudo recoñecen ter experimentado dor física nos oídos e incomodidade ante ruídos cotiás.

Existen solucións?

Entre as solucións máis comentadas están a diminución do número de nenos/as por aula e o aumento das actividades ó aire libre. As aulas son espazos pechados e o son non se expande, o que fai que o entorno sexa aínda máis ruidoso. Por iso, se estas medidas non se conseguen levar a cabo, será preciso valorar o emprego de protección auditiva, tratando de dar ca máis axeitada para garantir unha correcta atención e coidado. 

 

¡Compártelo!