facebook

Temas

Falsos mitos sobre o tinnitus

20/09/2021 · Saúde

O tinnutis, tamén coñecido como acúfenos, é unha das doenzas auditivas máis habituais. Segundo a Asociación Americana de Tinnitus, esta molestia aféctalle ó 15% da poboación. Aínda así, moitas destas persoas non son conscientes de que están a padecer esta problemática pois asocian os seus síntomas a episodios de cansazo ou estrés

Definiremos de novo o tinnitus para expoñer, a continuación, todos os mitos falsos que existen en torno ó padecemento desta doenza. O termo ‘tinnitus’ emprégase para definir a un timbre ou a un zumbido recorrente que sentimos nos nosos oídos. Pode ser máis suave ou máis forte e máis agudo ou máis grave. Ademais, tamén se pode escoitar nos dous oídos ou nun só. En canto ás súas causas, soe vir derivado doutras doenzas que lle afecten ó sistema auditivo (oído, nervio auditivo que conecta o oído interno co cerebro e as partes do cerebro que procesan o son), entre elas, por exemplo, a perda de audición inducida por ruído, infeccións, enfermidade de Ménière, tumores cerebrais etc. En caso de experimentar síntomas que nos indiquen que podemos estar a padecer tinnitus, deberemos acudir ó médico de cabeceira que nos derivará ó audiólogo/a no caso de que se trate dun problema no sistema auditivo.

Os falsos mitos máis recorrentes en canto ó padecemento de tinnitus

Pero aínda que sexa unha doenza moi habitual entre a poboación, existe tamén aínda moito descoñecemento sobre as súas causas e os seus síntomas, chegándose a dar por válidas afirmacións que realmente non o son. Entre elas atopamos de forma recorrente as seguintes:

  1. É unha enfermidade incurable
  2. O tinnitus está na cabeza
  3. Os zumbidos poden desaparecer se cambiamos certos aspectos da nosa alimentación
  4. O tinnitus soe aparecer por escoitar música a altos niveis e por empregar auriculares
  5. Só experimentan tinnitus as persoas que teñen problemas de audición
  6. Existen pastillas para que desapareza esta doenza
  7. Toda persoa que padeza tinnitus acabará por estar xorda
  8. Os audífonos non axudan a mellorar o tinnitus
  9. A única forma de manifestarse o tinnitus é a través de zumbidos nos oídos
  10. Non se pode facer nada en contra desta doenza

¡Compártelo!