Exercicios para combater a vertixe

Publicado: 18 de febreiro de 2021, 11:00
  1. Recomendacións
Exercicios para combater a vertixe

Xa temos falado noutras entradas do blog sobre a vertixe. É unha molestia moi común que chega a padecer unha de cada tres persoas polo menos unha vez na vida. Hai varios tipos de vertixe pero a máis habitual é a coñecida como Vertixe Postural Paroxística Benigna. Se padeces esta doenza terás a sensación de que todo o que está ó teu arredor non para de dar voltas. Pódese dar, en ocasións, cando se coloca a cabeza nunha posición determinada. 

A Vertixe Postural Paroxística ten unha presenza moito maior entre as persoas de máis de 50 anos. Entre os síntomas máis frecuentes atopamos, ademais da sensación de que todo xira, a sensación de perda de equilibrio e o que isto pode derivar: náuseas e vómitos. 

A vertixe non ten factores de risco importantes pero a posibilidade de padecelo si que se pode incrementar se se dan algunhas das seguintes situacións:

  • Se existen membros na familia que xa o padeceron.
  • Se se tivo algunha infección no oído interno como a laberintite.
  • Se se sufriu un traumatismo cranial previo (chegaría con un pequeno golpe na cabeza). 

En canto ó tratamento, na maioría das ocasións os episodios de vertixe soen desaparecer de forma espontánea uns días ou incluso unhas semanas despois da súa aparición. Aínda así, para combatelo mellor e levar de forma menos molesta eses días recoméndanse os seguintes exercicios, todos eles relacionados co movemento da cabeza e ca adopción de certas posicións:

  1. Manobra de Epley: é moi importante saber que este tipo de exercicios teñen que ser realizados por un médico ou un especialista. Este, mentres o paciente está sentado, xirará a súa cabeza 45 graos cara o lado do oído afectado, para logo recostalo e poñelo en posición horizontal. Posteriormente xirará o colo cara o oído non afectado e o paciente colocarase de lado, aliñado ca cabeza. Unha vez realizada esta manobra, o paciente ten que permanecer erecto ou semierecto durante 1 ou 2 días e tratar de evitar a extensión do colo. Durante a realización destes exercicios pódense dar episodios puntuais de vertixe que non soen durar máis de un minuto. A manobra de Epley sóese combinar ca de Sermont, na que o especialista move ó suxeito dun lado para o outro partindo dunha posición sentada nunha padiola.
  2. Exercicios de Brandt Daroff: estes exercicios si que se poden realizar na casa. O suxeito sentarase nunha padiola ou sofá e mirará cara un punto fixo. Logo deixarase caer durante medio minuto cara un lado, reincorporarase outro medio minuto e rematará con outros 30” cara o outro lado. Esta serie repetirase 4 ou 5 veces ó día durante dúas semanas.
  3. Manobra de Foster: esta táboa de exercicios tamén se pode realizar na casa sen a necesidade dun especialista. O suxeito comezará axeonllado. Logo inclinará a cabeza cara atrás, ca vista fixa no teito. No seguinte paso inclinarase cara adiante, levando a cabeza cara o chan. Logo, o afectado ou afectada terá que xirar a cabeza e mirar o cóbado do lado do que proveña o mareo, manténdose nesa postura durante medio minuto. Logo levantará a cabeza e deixará o corpo nun ángulo de 45 grados.
  4. Exercicios mentres se camiña: camiñando pódense realizar moitos exercicios cos pes que axudarán a combater mellor os episodios de vertixe.  Hainos moi sinxelos coma o seguinte: dar 4 pasos e parar en seco, agardar 10 segundo e retomar a marcha. Existe unha versión deste mesmo exercicio na que, logo de facer a pausa, o afectado ou afectada retomará a marcha pero en dirección oposta. 

 

Noticias relacionadas

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

20/09/2022 Recomendacións
Cando falamos de discapacidade auditiva referímonos a calquera problema de oído que afecte á audición das persoas, polo que podemos atoparnos diferentes tipos en función da causa da perda, da idade e do grado. Así, haberá persoas que podan seguir unha conversa con facilidade e outras con
Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

02/08/2022 Recomendacións
Cando unha persoa sofre perda auditiva, os seus familiares e achegados teñen un papel moi importante para conseguir unha boa comunicación con ela para evitar malentendidos, mellorar a convivencia e as relacións sociais en xeral. Como axudar a unha persoa con perda auditiva Sobre todo, tendo
De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

06/07/2022 Recomendacións
Verbenas, concertos e festivais supoñen un risco para a saúde auditiva. Escoitar música cun elevado volumen durante un longo periodo de tempo pode provocar danos irreparables como pode ser acúfenos, pérdida de audición ou hipoacusia. Protexer os oídos en situacións laborais moi ruidosas e nocivas
Como afecta a primavera ao noso oído

Como afecta a primavera ao noso oído

31/03/2022 Recomendacións
Coa chegada da primavera comeza o bo tempo, pero para moitas persoas tamén supón a época das molestas alerxias.  A floración e polinización das plantas provoca nunha gran parte da poboación alteracións de carácter respiratorio como estornudos, irritación de ollos, conxestión nasal, otitis e perda