Como inflúe a hipoacusia no deterioro cognitivo?

Publicado: 10 de novembro de 2022, 09:30
 1. Recomendacións
Como inflúe a hipoacusia no deterioro cognitivo?

A hipoacusia está directamente ligada ao envellecemento mediante o desgaste e a perda de audición asociada á idade, pero esta non é o único factor de risco para desenvolver demencia.


Ao redor do 35% dos casos pódense atribuír a doce factores de risco que son potencialmente modificables ou controlables. Estes factores son:

 • A hipertensión arterial.
 • A obesidade.
 • A diabetes.
 • O tabaquismo.
 • A inactividade física.
 • A depresión.
 • O baixo nivel educativo.
 • O alcoholismo.
 • A contaminación ambiental.
 • O traumatismo cranio-encefálico.
 • O illamento social.
 • A hipoacusia.

Destes factores modificables, o máis importante é a perda de audición, posto que é o que maior peso relativo ten á hora de contribuír a desenvolver unha demencia.

O risco de demencia increméntase logaritmicamente en relación coa intensidade da perda de audición, de tal maneira que por cada 10 dB de perda auditiva, multiplícase por un 20% o risco de demencia. Tras axustar por idade, sexo, raza, risco vascular, nivel de renda e educación, unha perda de 25 dB equivale a un aumento da idade cronolóxica de 7 anos.


Datos demográficos


A poboación española está moi envellecida debido á maior esperanza de vida e á diminución da taxa de natalidade. Así, calcúlase que, en España, no ano 2050, as persoas maiores de 65 anos representarán máis do 30% do total de poboación, e os octoxenarios chegarán a superar a cifra de catro millóns.


É fundamental adquirir e practicar hábitos de vida saudables para reducir a interacción dos factores de risco mencionados.


Actualmente en España, case un terzo dos maiores de 70 anos padecen de perda de audición asociada á idade. 


Recomendacións


Hai un elevado número de persoas que xa teñen un desgaste auditivo en relación a outros factores como a exposición ao ruído, consumo de certos antibióticos, enfermidades de oído, tabaquismo... aos que a idade non fai máis que sumar probabilidades de xerar maior e peor tipo de perda auditiva.


Debido a que a perda de audición é o principal factor de risco para desenvolver unha demencia debemos intervir para paliala e así reducir o risco:

 • Facendo revisións auditivas en canto sexamos conscientes de que nos costa entender ou confundimos palabras durante unha conversa.
 • Aceptando a posibilidade de mellorar a nosa audición co beneficio do uso de audífonos. 

Noticias relacionadas

3 usos dos tapóns individualizados

3 usos dos tapóns individualizados

25/10/2022 Recomendacións
O uso de tapóns para evitar un dano producido polo ruído ambiental, ben sexa nun entorno laboral ou ben nunha situación de ocio, están á orde do día. Mais a pesar diso, o uso destes elementos tan coñecidos pasa desapercibido noutras actividades nas que o beneficio que ofrecen pode cambiarnos,
Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

20/09/2022 Recomendacións
Cando falamos de discapacidade auditiva referímonos a calquera problema de oído que afecte á audición das persoas, polo que podemos atoparnos diferentes tipos en función da causa da perda, da idade e do grado. Así, haberá persoas que podan seguir unha conversa con facilidade e outras con
Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

02/08/2022 Recomendacións
Cando unha persoa sofre perda auditiva, os seus familiares e achegados teñen un papel moi importante para conseguir unha boa comunicación con ela para evitar malentendidos, mellorar a convivencia e as relacións sociais en xeral. Como axudar a unha persoa con perda auditiva Sobre todo, tendo
De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

06/07/2022 Recomendacións
Verbenas, concertos e festivais supoñen un risco para a saúde auditiva. Escoitar música cun elevado volumen durante un longo periodo de tempo pode provocar danos irreparables como pode ser acúfenos, pérdida de audición ou hipoacusia. Protexer os oídos en situacións laborais moi ruidosas e nocivas