Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

Publicado: 20 de setembro de 2022, 15:41
 1. Recomendacións
Como comunicarse cun alumno que sofre discapacidade auditiva?

Cando falamos de discapacidade auditiva referímonos a calquera problema de oído que afecte á audición das persoas, polo que podemos atoparnos diferentes tipos en función da causa da perda, da idade e do grado. Así, haberá persoas que podan seguir unha conversa con facilidade e outras con dificultade, dependendo do número de sons que perciban, porque poden non percibir ningún. Polo tanto, entre a poboación estudantil, pode haber estudantes con xordeira que se comuniquen de forma bimodal ou empreguen soamente a lingua de signos ou a lingua oral. 

Estratexias eficaces 

Os problemas de audición son invisibles, a non ser que a persoa coa que te estás a comunicar cho diga previamente. Polo tanto, para que o teu alumno consiga superar o curso académico debes ter en conta o seguinte:

 • Falar sempre de fronte, mirando aos ollos.
 • Falar cun ritmo normal.
 • Facilitar a lectura labial.
 • Realizar explicacións breves e concisas.
 • Ser expresivo coa cara e coa voz.
 • Empregar xestos ou recorre á escritura para facerte entender.
 • Sentar aos cativos con discapacidade auditiva na primeira fila.
 • Facilitarlles o material que empregues por escrito e con antelación.
 • Empregar vídeos subtitulados. 
 • Evitar os desprazamentos e estar o máis preto posible del.

Se ves que o teu alumno aínda así non consigue seguir a clase, pode ser que precise dun intérprete de lingua de signos. Se xa o neno xa se comunica por lingua de signos, debes empregar todos os medios escritos posibles para facerlle entender o que se imparte na aula. 

Os nenos que sofren dalgún problema auditivo adoitan ter erros morfosintácticos na escritura ou precisan dalgunha aclaración por parte do profesor. A acústica da aula e a presenza de logopedas nos colexios son factores que influirán no mellor desenvolvemento e rendemento do menor.

No noso anterior post explicámosche en que consiste o noso servizo de audioloxía pediátrica. Consúltao e se calquera dúbida, escríbenos!

Noticias relacionadas

Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

Consellos para convivir con persoas con problemas auditivos

02/08/2022 Recomendacións
Cando unha persoa sofre perda auditiva, os seus familiares e achegados teñen un papel moi importante para conseguir unha boa comunicación con ela para evitar malentendidos, mellorar a convivencia e as relacións sociais en xeral. Como axudar a unha persoa con perda auditiva Sobre todo, tendo
De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

De festival cos nenos. Como protexer os seus oídos?

06/07/2022 Recomendacións
Verbenas, concertos e festivais supoñen un risco para a saúde auditiva. Escoitar música cun elevado volumen durante un longo periodo de tempo pode provocar danos irreparables como pode ser acúfenos, pérdida de audición ou hipoacusia. Protexer os oídos en situacións laborais moi ruidosas e nocivas
Como afecta a primavera ao noso oído

Como afecta a primavera ao noso oído

31/03/2022 Recomendacións
Coa chegada da primavera comeza o bo tempo, pero para moitas persoas tamén supón a época das molestas alerxias.  A floración e polinización das plantas provoca nunha gran parte da poboación alteracións de carácter respiratorio como estornudos, irritación de ollos, conxestión nasal, otitis e perda
Como esquiar con perda auditiva

Como esquiar con perda auditiva

01/02/2022 Recomendacións
Os oídos son moi vulnerables ao frío, por iso é importante coidar os oídos no inverno e ter unha especial atención cando se expoñen ás inclemencias meteorolóxicas e ós cambios de temperatura en lugares como a montaña mentres se practican o esquí e outros deportes. As persoas que sofren perda