facebook

Temas

Auriculares con cancelación de ruído: que son exactamente?

20/11/2020 · Tecnoloxía

Os auriculares, xa sexan con cable ou inalámbricos, de diadema ou de botón, son uns dos aparellos máis empregados a día de hoxe. A súa conexión ós smartphones fai que poidamos levar a música con nós en todo momento e a calquera lugar. Pero todo ten os seus inconvenientes e é que, un uso excesivo dos auriculares ou a escoita de música a niveis moi altos pode traernos graves problemas para a nosa saúde auditiva. E isto complícase un pouco máis se temos en conta que un dos grupos sociais que máis os emprega é a xuventude, facéndose así evidentes os problemas de xordeira a idades cada vez máis prematuras. A OMS, de feito, advirte de que 1.100 millóns de persoas a nivel mundial entre os 12 e 35 anos están en risco de perder audición polo ruído procedente de estes dispositivos. 

É importante entón dar cuns auriculares que dilúan o máximo posible o ruído exterior para permitirnos escoitar a nosa a música a niveis máis baixos e que isto non sexa tan prexudicial para os nosos oídos. É neste punto no que imos falar dos auriculares con cancelación de ruído activa ou ANC (do inglés Active Noise Control). Existen tamén os de cancelación de ruído pasiva, pero estes tan só se basean nun illante físico entre a carcasa ou parte externa do auricular e a parte que vai pegada á nosa orella; polo que non son 100% efectivos xa que sempre deixan pasar os ruídos do exterior aínda que sexa de maneira máis tenue. Pero a cancelación de ruído activa actúa de maneira diferente. Son os que nos permiten anular o ruído non desexado baseándose na teoría da interferencia de ondas. O son transmítese en forma de ondas sonoras e cando coinciden varias no mesmo espazo o que fan é sumarse e crear interferencias. Estas interferencias poden ser construtivas (se as dúas ondas teñen a mesma disposición) ou destrutivas (se as ondas teñen disposición inversas). O que fan polo tanto os auriculares con cancelación activa de ruído é crear unha onda sonora simétrica á onda de ruído ambiente, pero de disposición contraria. Así, ó sumarse anularanse e provocarán a cancelación. 

A experiencia de empregar este tipo de auriculares é moi diferente á de usar os auriculares convencionais, porén, a súa efectividade tampouco é do 100% posto que temos que ter en conta que o ruído ambiente se estamos na rúa, por exemplo, varía en todo momento. Por citar algún outro inconveniente máis, podemos nomear o prezo (son bastante caros), a necesidade de alimentación (xa sexa mediante batería ou pilas) e o peso e o tamaño (aínda que coma en todo, se están reducindo cada vez máis). 

¡Compártelo!