facebook
 1. inicio
 2. condiciones generales de contratación

Condiciones generales de contratación

1. IDENTIFICACIÓN DO TITULAR

As presentes Condicións Xerais de Contratación - agora en diante CGC -, regulan as condicións de compra dos diferentes produtos ofrecidos na nosa web de propriedad de Centro Auditivo Nordés, S.L., con N.I.F. B70052774, e domicilio en Avda. Fernando Blanco, 29 Baixo, 15270, Cee. Correo electrónico: info@oemais.es, Teléfono: 981747921

2. OBXECTO

As presentes condicións de compra, así como calquera outras condicións particulares que eventualmente puidesen existir, e que serán debidamente mostradas nas pantallas correspondentes, constitúen o marco normativo regulador da adquisición dos nosos produtos e que se formalizará directamente nesta web.

As condicións de compra foron elaboradas de conformidade co establecido na Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, a Lei 7/1996 de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo e outras leis complementarias, todas elas disposicións legais de obrigada aplicación.

A adquisición dos produtos só poderá facerse por usuarios maiores de dezaoito (18) anos, que deberán seguir os pasos e instrucións que acompañarán todo o proceso de compra, consistentes, a modo meramente enunciativo: (i) Enchemento do formulario, ben para a identificación de usuarios ocasionais, ben para identificación de clientes previamente rexistrados; (ii) Visualización en pantalla do resumo do pedido, condicións de entrega e gastos – no seu caso – de envío; (iii) Aceptación de condicións de compra, o cal supón a lectura, comprensión e aceptación irrevogable de todas e cada unha delas, así como no seu caso, das condicións particulares que puidesen ser de aplicación e (iv) recepción inmediata de correo electrónico de resumo na conta utilizada no rexistro ou – na súa falta – no prazo máis breve posible e sempre antes das vinte e catro horas seguintes.

Aos clientes que desexen rexistrarse, asignarémoslles unhas credenciais persoais compostas por un identificador único (que será a dirección de correo electrónico) e un contrasinal cuxa conservación e custodia dependerá exclusivamente do seu titular, quen deberá operar con elas coa dilixencia debida. Por tanto, non utilizará outras claves que non sexan as súas co obxecto de suplantar a outros usuarios na utilización da tenda ou calquera outro servizo da Web.

3. ÁMBITO

A compra e adquisición dos produtos na tenda estará accesible desde as localizacións territoriais indicadas a continuación:

 • España: Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, A, Cuenca, Gerona/Girona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa/Gipuzkoa, Huelva, Huesca, Islas Baleares/Illes Balears, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Lérida/Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya/Bizkaia, Zamora, Zaragoza

Poderán autorizarse as adquisicións desde o estranxeiro, quedando estas, supeditadas aos gastos de envío.

4. INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Os Produtos dispoñibles na tenda mostrarán todas as características, opcións existentes e prezo, ademais dunha imaxe ilustrativa do envoltorio ou envase co que se presentan. Incorporarán na descrición as cantidades por unidade de produto con indicación clara do volume especificado en mililitros. No catálogo poderá atoparse tamén unha breve presentación do produto e o seu valor nutricional, así como outros relacionados co elixido polo Usuario, quen poderá incluílos no seu carro da compra.

Os prezos indicados son en euros (identificado polo símbolo €) e inclúen o IVE e calquera outro imposto que fóra de aplicación e serán en todo momento os vixentes. Aparecerá tamén, neste caso na pantalla resumen de compra, os gastos de envío do pedido ao domicilio do Usuario, que serán sempre, en caso de existir, por conta do comprador.

O devandito no apartado anterior, non operará para aquelas vendas expresamente excluídas pola normativa sobre valor engadido ou naquelas vendas autorizadas para o estranxeiro.

Reservámonos o dereito para cancelar unha compra cando esta produciuse por un evidente erro informativo ou tipográfico, o que será notificada ao usuario canto antes, anulando calquera cargo en conta que se produciu.

A tenda non ten un apartado específico de promocións, aínda que será debidamente indicado en pantalla cando a adquisición dalgún produto atópese bonificada.

5. FORMAS DE PAGO

Unha vez seleccionados os produtos, mostraranse os prezos e a totalización do carro da compra, así como os gastos de envío, todo iso antes de proceder ao pago. Seguindo todas as instrucións que che ofrecemos en pantalla, poderase facilitar con éxito a operación.

Para iso, contratamos unha pasarela de pago que cumpre cos estándares de seguridade esixidos no comercio electrónico, polo que todos os datos transmitidos serán encriptados para garantir a máxima seguridade dos mesmos a través de protocolo HTTPS, polo que garantimos que a transacción se realizará de forma segura.

Entregaremos os produtos adquiridos con moita brevidade no domicilio que nos indiques para ese efecto no formulario de pedido. A entrega producirase sempre antes de trinta (30) días naturais a partir da data do pedido.

Estes son todos os medios de pagos habilitados:

 • Pago en tienda(sin incremento)

  Poder pagar as súas compras da tenda online nos nosos centros auditivos en Cee, Ordes ou Lalín.

 • PayPal(sin incremento)

  El sistema de pago PayPal cuenta ya con más de 230 millones de usuarios en todo el mundo. Es la manera más rápida y segura de realizar pagos por internet. Puede realizar el pago mediante su cuenta PayPal o bien, en caso de no disponer de una cuenta Paypal, utilizando su tarjeta de crédito preferida. La gestión del pago se efectúa mediante la página de Paypal, por lo que nuestro sistema no almacena ninguna información relativa a su tarjeta de crédito o a su cuenta bancaria. El proceso de pago es rápido, seguro y totalmente transparente.

6. GASTOS DE ENVÍO

Os gastos de envío de cada pedido serán sempre por conta dos clientes, podendo verse sometido a variacións, en función dos produtos elixidos ou o lugar desde onde se realiza o pedido.

 • Recollida en tenda(0.00€)

  Pode recoller os produtos nos nosos centros en Cee, Ordes ou Lalín

 • Gastos de envío a toda España(3.00€)

  Realizamos envíos dos nosos produtos a España por 3€.

7. DEVOLUCIÓNS (DEREITO DE DESISTENCIA) E GARANTÍAS

7.1 Condicións xerais

Os artigos adquiridos poden ser devoltos (desistencia de compra) polo motivo que sexa, para o que nolo comunicará previamente ben por e-mail ou por teléfono (atoparaos na nosa páxina de contacto) e xestionarémoslle unha autorización de devolución da mercadoría, sempre que a propia natureza do ben adquirido permítao.

Os gastos de transporte orixinados pola devolución correrán ao seu cargo. Estes só serán reembolsables en caso de produtos defectuosos ou envíos erróneos.

Enviásenos el articulo e vostede é libre de buscar e elixir a axencia de transportes que máis se adapte ás súas necesidades ou lle ofreza lastarifas máis competitivas.

O prazo de devolución é de 14 días naturais contados desde a data de recepción do envío. O produto debe estar en perfectas condicións, na súa embalaxe orixinal e ben asentado (en caso de produtos pequenos ou delicados deberá incorporar unha embalaxe adicional que evite danos), incorporando os manuais de instrucións e os accesorios ou agasallos incluídos no seu caso, polo que antes de utilizar o produto “decida se está interesado no mesmo”. Unha vez recibida a mercadoría e comprobado que está en perfectas condicións, procederase á devolución do pago realizado, incluídos os gastos de entrega, con excepción dos gastos adicionais resultantes da eventual elección dunha modalidade de entrega diferente á inicialmente determinada como estándar.

O prazo legal máximo para que lle realización do abono é de 14 días naturais desde que fose exercido o dereito de desistencia. Previa comprobación do estado do produto, devolverase o importe conforme á mesma modalidade de pago empregada polo cliente. En caso de faltar algún elemento ou embalaxe o produto poderá ser rexeitado e devolto indicando as causas. Serán indemnizables os danos.

Consideraranse excepcións á obrigatoriedade da devolución:

- A prestación de servizos, unha vez que o servizo fose completamente executado, cando a execución comezase, con previo consentimento expreso do consumidor e usuario e co recoñecemento pola súa banda de que é consciente de que, unha vez que o contrato fose completamente executado polo empresario, perdería o seu dereito de desistencia.

- A subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de fluctuaciones do mercado financeiro que o empresario non poida controlar e que poidan producirse durante o período de desistencia.

- A subministración de produtos, confeccionados conforme ás especificacións do consumidor, configurados á carta ou claramente personalizados.

- A subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.

- A subministración de bens precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega.

- A subministración de bens que despois da súa entrega e tendo en conta a súa natureza mesturáronse de forma indisociable con outros bens.

- Os contratos nos que o consumidor e usuario solicitase especificamente unha visita a domicilio para efectuar operacións de reparación ou mantemento urxente; se, nesa visita, prestase servizos adicionais aos solicitados especificamente polo consumidor ou fornece bens distintos das pezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar as operacións de mantemento ou reparación, o dereito de desistencia debe aplicarse aos devanditos servizos ou bens adicionais.

- A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.

- A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comezase co previo consentimento expreso do consumidor e usuario co coñecemento pola súa banda de que en consecuencia perde o seu dereito de desistencia.

- Produtos baixo pedido directo ao fabricante.

En caso de Avarías ou outra falta de conformidade co produto, pódese proceder á devolución para a comprobación desa falta de conformidade. Tamén se pode producir unha falta de conformidade ou deterioración debido ao transporte (non visible no momento da entrega).

Terán a consideración de consumidores as persoas físicas ou xurídicas que actúen nun ámbito alleo a unha actividade empresarial ou profesional.

Non se aceptarán devolucións por desistencia por parte de empresas, autónomos ou profesionais.

7.2 Garantías

Todos os produtos inclúen a garantía oficial do fabricante, que ademais dos defectos de fabricación cobre tamén as posibles avarías producidas durante o devandito período de garantía e nos termos legalmente establecidos, sendo por lei dun período de dous anos a partir da data de compra.

Non se inclúen as deficiencias ocasionadas por neglixencias, golpes, uso ou manipulacións indebidas, tensión non idónea, instalación incorrecta non efectuada polo Servizo Técnico autorizado cando cumpra, nin materiais sometidos a desgaste polo seu uso normal.

Para máis información de como facer efectiva a garantía contacte connosco por teléfono ou envíenos un e-mail (atoparaos na nosa páxina de contacto). Teña sempre a man a factura de compra e indíquenos o nº de pedido, artigo e os datos de facturación.

8. LEXISLACIÓN APLICABLE

As presentes Condicións Xerais réxense pola lei española. A resolución de conflitos ou controversias será sometida aos Xulgados e Tribunais de Cee, salvo nos casos nos que o foro corresponda ao domicilio do comprador.

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Ver a este respecto a política de privacidade e de cookies correspondente que, debidamente identificada, pode atoparse na parte inferior da páxina principal e no seu apartado correspondente.

Gastos de envío

¡Recolle as compras nos nosos centros de maneira gratuita!

Pago 100% seguro

Pagos na tenda online 100% seguros

¿Cómo comprar?

Máxima confianza e seguridade

Más información